2020 Jul 16

Η έκθεση συμπερασμάτων της διαδικτυακής εκδήλωσης «Κινητικότητα και Κορωνοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;»


Οι συνήθειες και οι πρακτικές μετακίνησης έχουν αλλάξει σημαντικά στη μετα-κορονοϊό εποχή που διανύουμε. Κάποιοι το ερμηνεύουν ως κρίση, ωστόσο θα μπορούσε να ειπωθεί πως οι συνθήκες που διαμορφώνονται αποτελούν ευκαιρία για την αλλαγή της κινητικότητας στην πόλη και της ποιότητας ζωής όλων.
Με στόχο τη σφαιρική ανάλυση των πτυχών και των προκλήσεων της βιώσιμης κινητικότητας στην εποχή που διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά το τέλος αυτής, διοργανώθηκε διαδικτυακή εσπερίδα με θέμα «Κινητικότητα και Κορωνοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;».
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM, με ταυτόχρονη ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης facebook.
Στη διαδικτυακή εσπερίδα συμμετείχαν πολλοί ειδικοί και επίσημοι προσκεκλημένοι. Συγκεκριμένα, εισηγήσεις πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Υποδομών και Δικτύων, Πάρις Μπίλλιας, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Παρή Γενίτσαρη, ακαδημαϊκοί στους τομείς της Υγείας, των Μεταφορών και των Οικονομικών, συγκοινωνιολόγοι, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών κ.ά.
Συνολικά, πάνω από 70 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση, ενώ πολλά εξ’ αυτών συμμετείχαν ενεργά με την αποστολή γραπτών σχολίων και ερωτήσεων στο πεδίο «συζητήσεων» της πλατφόρμας ZOOM καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Αρχικά, δόθηκαν συμβουλές και συστάσεις στους πολίτες για την ασφαλή χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από ειδικούς. Κατόπιν αναλύθηκαν από εξειδικευμένους εισηγητές ο αντίκτυπος της πανδημίας και οι τρόποι ανταπόκρισης και αξιοποίησης των ευκαιριών με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας. Τέλος, συζητήθηκε η ενθάρρυνση της βιώσιμης κινητικότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών στην εποχή του κορονοϊού, καθώς και οι δυνατότητες που προκύπτουν.
Η Έκθεση συμπερασμάτων της Διαδικτυακής Εσπερίδας με θέμα «Κινητικότητα και Κορονοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;» που συντάχθηκε είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και τα αγγλικά (επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω). Η δομή της περιλαμβάνει τις εξής επτά ενότητες: (1) Η φύση της μετακίνησης και της πανδημίας, (2) Κύρια μέτρα που συστήνονται από αρμόδιους φορείς και πρόσθετα μέτρα προστασίας, στην αλυσίδα μετακίνησης, (3) Δομικές αλλαγές στην αγορά και τους παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών, (4) Τεχνολογικές εφαρμογές και ασφαλής μετακίνηση, (5) Άτομα με αναπηρίες και μετακίνηση στην εποχή του κορονοϊού, (6) Μετακίνηση, πανδημία και Τοπική Αυτοδιοίκηση, και (7) Μετακίνηση και πανδημία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε ορισμένα επιλεγμένα σημαντικά συμπεράσματα:

  • Η πανδημία του κορονοϊού εξακολουθεί να υπάρχει, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην αγνοούμε την ύπαρξή της.
  • Οι συμπεριφορικές πτυχές των μεταφορών αλλάζουν και φαίνεται να γίνεται στροφή σε πιο εξατομικευμένα μέσα μεταφοράς.
  • Οι Φορείς των Μεταφορών αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν άμεσα, δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται όλοι: Διοίκηση, Προσωπικό, Επιβάτες.
  • Συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα, στην εταιρική διαχείριση και την εταιρική δομή.
  • Η τεχνολογία όπως η τηλεματική και το ηλεκτρονικό εισιτήριο, καθώς και τα Μεγάλα Δεδομένα, έχουν ήδη προσφέρει πολλά στην καλύτερη αντιμετώπιση-διαχείριση της πανδημίας ενώ παρουσιάζονται μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης ή υιοθέτησης νέων εφαρμογών.
  • Τα όποια έκτακτα μέτρα κινητικότητας σχεδιάζονται στην εποχή της πανδημίας πρέπει να λαμβάνουν πρώτιστα υπόψη τις ανάγκες των Α.με.Α. και να μη δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στη μετακίνησή τους.
  • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αδράξει τη δυνατότητα που προσφέρει πλέον η Πολιτεία και να προχωρήσει σε πιλοτικές εφαρμογές έργων που ενισχύουν την βιώσιμη κινητικότητα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PE4Trans – Interreg Europe «Public engagement for Sustainable Public Transport», το οποίο αφορά στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού δράσεων και μέτρων πολιτικής.

Το έργο PE4Trans, στο οποίο η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ μετέχει ως εταίρος, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο PE4Trans – Interreg Europe «Public engagement for Sustainable Public Transport» παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/.

Mobility-Coronavirus_-Summary-report_GR

Mobility-Coronavirus_-Summary-report_EN