“Η Καινοτομία στις Μεταφορές: Κύριες τάσεις και αναδυόμενες ευκαιρίες”

Προσκεκλημένοι Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι έχουν καταξιωθεί και διαπρέπουν στο εξωτερικό θα παρουσιάσουν το δυναμικό σήμερα, το αύριο του τομέα, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που εντοπίζονται.

Μετά τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με εκπροσώπους σημαντικών φορέων.

Για αιτήσεις συμμετοχής στην εκδήλωση “Η Καινοτομία στις Μεταφορές: Κύριες τάσεις και αναδυόμενες ευκαιρίες” της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

https://forms.gle/hEAjQEGUaADWSa679

Download the PDF file .

Welcome to our site!

The Transport Systems Research Group of the Aristotle University of Thessaloniki (TSRG/AUTh) gathers together scientists from various disciplines, aiming to create and study ideas in facing problems of mobility and transport of people and goods.

Our vision is encapsulated in the promotion of research related to various aspects of Transport Systems and human mobility in order to meet society’s current and future needs and promote its sustainability.

Herein, you will find information about our activities, selected projects, people, and partners. Moreover, you can download certain public deliverables from our projects as well as educational material for free.

Prof. Aristotelis Naniopoulos

Thank you for your visit!

Aristotelis Naniopoulos,
Scientific Co-ordinator TSRG/AUTh,
Professor of Transportation Systems AUTh.